Firma WALCZAK od dziesięcioleci wdraża autorskie rozwiązania obróbki drewna poparte świadectwami ochronnymi nadanymi przez Urząd Patentowy RP. Stosują unikalną technologię, która pozwala im produkować lite deski podłogowe z nacięciami podłużnymi i poprzecznymi, zachowując w pełni ich walory techniczne i estetyczne. Dzięki nacięciom, deski cechuje większa elastyczność, która umożliwia precyzyjny montaż oraz gwarantuje stabilność podłogi w trakcie użytkowania. Naturalna, właściwie pielęgnowana podłoga drewniana może cieszyć przez wiele pokoleń.